Turisme Sitges

Shopping

Quines mesures han de seguir o saber els usuaris d’un comerç?


 

1)Establiments i comerç minorista:

Poden obrir sense restricció de metres quadrats.

Condicions:

 1.  Aforament del 40% a cada planta.
 2. Garantint distància de seguretat de 2 metres entre clients. En el seu defecte, només un client dins del local.
 3. Horari d’atenció prioritari per a majors de 65 anys.
 4.  Sistemes de recollida a l’establiment per productes comprats per telèfon o internet i de repartiment a domicili preferent per a determinats col·lectius.

Obligacions dels establiments:

 1.  Neteja i desinfecció dues vegades al dia de les instal·lacions.
 2.  Neteja i desinfecció diària dels uniformes i roba de feina.
 3.  Revisió diària del funcionament de sanitaris, aixetes i poms de portes dels lavabos.
 4.  Garantir la ventilació adequada.
 5.  El clients no podran utilitzar els wc, excepte en casos estrictament necessaris i s’hauran de netejar immediatament.
 6.  Marcar al terra la distància de seguretat de 2 metres.
 7.  Posar gels hidroalcohòlics a l’entrada dels locals.
 8.  Productes de prova: prohibits.
 9.  Emprovadors d’ús individual i s’haurà de procedir a la seva neteja immediatament.

 

 2) Centres i parcs comercials:

Poden obrir.

Condicions:

 1. Zones comunes: aforament màxim 30%.
 2. Establiments comercials: aforament màxim 40%.
 3. No es pot romandre a les zones comunes a excepció dels desplaçaments entre comerços.
 4. Zones recreatives (àrees de descans, zones infantils, etc.): Tancades.
 5. Els lavabos familiars i sales de lactància no tenen restricció i s’haurà de netejar després de cada ús.
 6. Distància interpersonal mínima de 2 metres.
 7. Sistemes de senyalització per controlar els accessos i diferenciar entrada i sortida.

3) Aparcaments:

 1. Es desinfectaran els punts de contacte habituals.
 2. Es posarà a disposició del públic gel hidroalcohòlic.
 3. Es fomentarà el pagament per mitjans electrònics.

 Més informació

 

I recorda!

poster_sitgesA5_ok RETALLAT 2 .jpg

 

 

Actualitzat: 25/05/2020

Font: https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/desconfinament-progressiu/fase-2#bloc24

 

 

 


Comparteix

Comentaris

No hi ha comentaris.