Turisme Sitges

L'ordenança de soroll entra en vigor per regular l'ús de la pirotècnia a Sitges

L’ordenança del soroll modificada preveu l’ús de la pirotècnia, principalment, per a festes populars i tradicionals.

La modificació parcial de l’ordenança de sorolls i vibracions va entrar en vigor el 2 de maig després de l’aprovació del Ple de l’Ajuntament al mes de febrer i que ni la Generalitat ni la subdelegació del Govern s’hagin posicionat en contra. La modificació fa referència especialment a l’impacte sonor alt i la incidència que genera per als col·lectius amb una alta sensibilitat auditiva i per als animals de companyia.

 

L’ordenança modificada contempla l’ús de pirotècnia només per a les festes tradicionals i les activitats populars impulsades per l’Ajuntament de Sitges, només per persones o entitats i espais designats prèviament per l’Ajuntament.

 

La ciutadania en general i les empreses especialitzades podran fer espectacles pirotècnics o usar petards només si produeixen efectes lluminosos o sense incidència acústica, i en tot cas, sense mescla detonant (no es permeten “xiuladors”, roncadors”, “piules”, “trons” o similars). De forma excepcional, un cop l’any es podran realitzar espectacles pirotècnics quan siguin duts a terme per una empresa especialitzada i amb experts acreditats sempre que sigui una activitat d’especial rellevància municipal. A més, per la Festivitat de Sant Joan, la ciutadania en general podrà fer ús d’artefactes pirotècnics i petards els dies 23 i 24 de juny, tenint en compte que s’han de dur a terme com a mínim a 100 metres de distància dels edificis assistencials, benzineres, hospitals veterinaris, platges per a gossos i espais d’esbarjo per a gossos.

 

L’Ajuntament de Sitges avisarà sobre els esdeveniments que contemplen l’ús de pirotècnia a la ciutadania en general a través de les xarxes socials i de forma particular als col·lectius afectats, com són les persones que pateixen sensibilitat acústica, com pot ser autisme, i les persones propietàries de gossos censats.

 

Les persones que vulguin rebre aquesta informació han de posar-se en contacte amb la regidoria de Salut Pública (telèfon 93 93 810 91 00 / e-mail sanitat@sitges.cat) i amb el servei d’inclusió de Drets Civils (telèfon 93 811 31 80 /  e-mail   inclusio@sitges.cat). També es pot sol·licitar rebre la informació mitjançant instància genèrica adreçada al servei de Salut Pública o Servei de Drets civils. En tots els casos caldrà, o bé tenir el gos censat o bé presentar un certificat de discapacitat o informe mèdic.

 

Els actes i esdeveniments tradicionals que tenen pirotècnia estaran específicament indicats amb una icona en els programes de cada festivitat i a l’agenda web de l’Ajuntament.

 

La Comissió d’Estudi tècnica, formada per diferents departaments municipals, ha estat l’encarregada de la redacció del text i de considerar les aportacions rebudes en la consulta pública prèvia oberta a la ciutadania. També han participat amb les seves aportacions associacions que treballen en sectors animalistes, gent gran, salut mental i tradicions i les festes. La modificació es recull a l’article 18, abans dedicat als espectacles pirotècnics i ara titulat ‘Ús de productes pirotècnics’.

  • Ordenança soroll

Comparteix

Temes relacionats

Comentaris

No hi ha comentaris.

BENVINGUDA ALS PROCESSOS PARTICIPATIUS